OKUL ÖNCESİ PROGRAMLARIMIZKreş - Ana okulu - Ana Sınıfı

 

ARTI JUNIR SCHOOL (OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ: 0 - 72 AY):

   Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta, yani "erken çocukluk dönemi"nde atılır. Bu dönemde, çocuklara kaliteli bir eğitimin verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması neticesinde, çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli bir rol oynar. Çünkü bu dönemdeki eksikliklerin ileride telafisi çok zordur.

   Bizler ARTI EĞİTİM MERKEZİ olarak bu anlayış çerçevesinde eğitimimize yeni bir soluk kazandırmak istedik ve "Şimdi okullu olduk!" sloganıyla ARTI JUNIOR SCHOOL adı altında KKTC'ye yeni bir özel okul kazandırdık.

   Okulumuz, 0-72 ay kapsamındaki çocuklara okulöncesi eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, hedeflerimize ulaşabilmek için çocuklarımızın gelişim özelliklerine uygun, onların ihtiyaçlarına cevap verebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, okulöncesi eğitimin ilke ve amaçlarına uygun programlar ve eğitimlerle benzer kurumlar arasında örnek bir anlayışı benimsemiş durumdayız.

   ARTI JUNIOR SCHOOL, Jean Piaget'in Gelişim Teorisi'nden esinlenerek hazırlanmış olan High Scope yaklaşımı ve Maria Montessori yaklaşımından yararlanarak KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öngördüğü okulöncesi eğitim programına uygun bir izlence takip etmektedir.

   Bu bağlamda, okul içerisindeki eğitim programlarının özellikleri şu şekildedir:

  • 0-24 ay arası bebek bakımı
  • 24-36 ay arası kreş programı
  • 36-48 ay arası kreş ve anaokulu programı
  • 48-60 ay arası ana okulu programı
  • 60-72 ay arası ana sınıfı programı