KGS HAZIRLIK KURSLARIMIZİLKOKUL III. - IV. - V. SINIFLAR

 

KOLEJ GİRİŞ SINAVLARINA (KGS) HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ

(İLKOKUL III. – IV. – V. SINIF)

   Kolej Giriş Sınavları, yapıları gereği “sıralama sınavı” niteliğindeki sınavlardandır. Bu bakımdan, 5. sınıfta yapılacak olan bu sınavlara çok iyi hazırlanmak ve bu sıralama içinde yer almak gerekir. 

   Bizler, öğrencilerimizin bu sınavlara yönelik hazırlıklarını büyük bir stres ve telaş içinde son yılda değil; erken yaştan başlatarak aşamalı bir şeklide yerine getirmeleri gerektiğine inanmaktayız. Bu amaçla, 3. sınıf kolej hazırlık çalışmalarımızda sınav için temel teşkil eden Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini, sadece cumartesi günleri yapmanın yeterli olduğuna inanıyoruz. Ancak, 4. ve 5. sınıfa geçen öğrencilerimiz için bu tempo daha da artırılır ve haftada 9 saatlik ders periyotları oluşturulur. Bu dersler;

  • Matematik (Haftada 2 saat)
  • Türkçe (Haftada 2 saat)
  • İngilizce (Haftada 2 saat)
  • Fen ve Tek. Bil. (Haftada 1 saat)
  • Sosyal Bilgiler (Haftada 1 saat)
  • Geometri (Haftada 1 saat) şeklinde düzenlenmiştir.

Tüm bunlara ek olarak Kolej Giriş Sınavlarındaki (KGS’lerdeki) başarılarımızın arkasında var olan gerçek sebepleri sıralamak gerekirse, bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

   1) ÖĞRENCİ İZLEME SİSTEMİ: Yapılan tüm test ve sınav sonuçları, optik cihazlarda değerlendirildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılır. PİDS (Performans İzleme ve Değerlendirme Servisi) rehberliğinde ise sonuçların istatistiki değerlendirilmeleri neticesinde ek çalışmaya ihtiyaç duyan öğrenciler belirlenir ve bu öğrencilere aynı hafta içinde bire bir hazırlanan bir “destek program” uygulanır. Bu program sayesinde akademik eksiklikler giderilir ve bir üst kura bu uygulamadan sonra geçilir.  

    2) KAVRAMSAL MODÜLER SİSTEM: Her ay işlenecek konular, bir modülde toplanıp ay sonunda modülün değerlendirilmesi yapılır. Konu bakımından eksik ya da geri kalmış öğrencilere ise ek ders uygulaması yapılır. 

   3) DERS KİTAPLARIMIZ & AYLIK MODÜLLERİMİZ: Yürütülen her türlü öğretim çalışmasını destekleyen ve dershanemiz tarafından geliştirilen ders kitaplarımızla aylık çıkan modüllerimiz, KGS’lere hazırlanan öğrencilerimizin en büyük destekçisi durumundadır. Kitap ve modüllerimiz, tüm seçkin kitapçılarda satılmaktadır.

    4) DENEME SINAVLARIMIZ:  Haftalık ve aylık olmak üzere BASAMAK SINAVLARI ve KKTC GENELİ SINAVLAR diye iki tip deneme sınavımız mevcuttur. BASAMAK SINAVLARI’yla kendi öğrenci gruplarımızı haftalık performans bakımından değerlendirme imkânı bulurken, KKTC genelindeki beş ilçede eşzamanlı yapılan KKTC GENELİ SINAVLAR’la da dershane öğrencilerimizi hem kendi bölgelerinde, hem de KKTC genelinde değerlendirme şansı bulmaktayız.